Klachtenreglement

Klachtenprocedure

Kwaliteit diensten

Kwaliteit behoort tot één van de kernwaarden van HealthyHuman. Een klacht is het kenbaar maken van ongenoegen over de geleverde dienst en/of service.

Indien u een klacht heeft over onze service en/of geleverde diensten ontvangen wij graag tijdig bericht. HealthyHuman streeft ernaar om klachten snel en adequaat op te lossen.

Doel van klachtenprocedure

  • Ten eerste om recht te doen aan u als klager
  • Ten tweede om beter zicht te krijgen op processen of andere zaken die voldoen aan de kwaliteitsstandaarden
  • Dankzij uw klacht kunnen we tekortkomingen herstellen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.

 

Inhoud klacht

De klacht kan betrekking hebben op onze service, kwaliteit van dienstverlening, procesinrichting, of anderszins.

Klachtenafhandeling

Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar worden gemaakt. Dit kan per brief en mail. Binnen 48 uur wordt de klachtenprocedure opgestart door de directeur van HealthyHuman en kunt u binnen een week een reactie verwachten. In overleg met u bespreken we de oplossingsmogelijkheden. De klacht dient ten alle tijden te voldoen aan de volgende formele vereisten: naam en adres van de klager, een omschrijving van de klacht, datum en ondertekening.

In beroep

Geschillen tussen u en onze organisatie worden in eerste instantie in goed onderling overleg opgelost, waarbij een onafhankelijke derde als mediator kan optreden. In het geval dat geschillen niet op deze wijze leiden tot een oplossing, dan kan als tweede instantie het geschil voor eigen rekening voorgelegd worden aan Certa advocaten. Uitspraak van deze onafhankelijke derden is bindend voor HealthyHuman B.V.. Eventuele consequenties worden door ons binnen twee weken afgehandeld.

Vertrouwelijkheid

Een klacht wordt door beide partijen vertrouwelijk behandeld en geregistreerd voor de duur van twee jaar.

Klacht indienen

Stel je vraag!

Bedankt voor de interesse. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Bekijk de demo

Hieronder is een demo te zien van een op maat gemaakte e-learning in samenwerking met de klant.